Information

Vi passer på dine ejendele, som var det vores egne. Deluxflyt Flyttefirma tilbyder effektiv flyttetransport til dine ejendele.

Hvad enten du er privatkunde eller erhvervskunde, så er Deluxflyt  Flyttefirma den rette for dig. Vi tilbyder alle former for flytning og vi råder over transportmidler, der passer til dine behov. Vi transporterer dine ejedele forsvarligt, så du roligt kan overlade flytningen til os.

Vi tilbyder flyttetransport til konkurrencedygtige priser og vi overholder altid de aftalte leveringstider. Vi er både professionelle og fleksible. Det betyder, at vi står klar til at flytte dine ting på lige det tidspunkt, der passer dig bedst.

Ønsker du eksempelvis at udgå myldertidstrafikken, kan vi arrangere en flytning i weekenden eller efter solen er gået ned.

Vores transportmidler er altid i tiptop stand. Derfor kan vi flytte alt, hvad du måtte eje. Uanset om du skal have flyttet rigtig meget eller har noget, der er meget tungt. Skal du efter transporten have samlet din bogreol, eller dit spisebord kan vores flyttefolk også give en hjælpende hånd der.

Firmaet er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at de ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en Opgave.

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne.

Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte.  Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Når Firmaet har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Firmaet for de pågældende genstande. I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på Firmaets regning.

Hvis uheldet alligevel skulle være ude, er du som kunde hos os forsikret i henhold til forsikringsloven. Du skal bare huske at anmelde eventuelle skader senest 24 timer efter endt flytning.

Deluxflyt har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport & flytning.

For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Deluxflyt tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Firmaet og Kunden fra indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte Fortrydelsesret. Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dette alene ske mod betaling efter nedenstående tabel. Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris. Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris. Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

 • Lørdag 20 % ekstra
 • Søndag 50 % ekstra
 • Aftenstillæg 16.00 – 20% tillæg
 • Byrde tillæg på enheder over 90 kg.
 • Genbrugstillæg –  Erhvervsbiler er påkrævet at betale et gebyr ved indgangen til genbrugspladser, og det vil derfor koste et tillæg på 500 kr. inkl. moms på kørsel på genbrugspladsen.
 • Tidsberegning – Tiden starter når vi ankommer på fraflytteradressen, og slutter når flytningen er slut på tilflytteradressen, hvis adressen er i Storkøbenhavn indenfor 30 km.
 • Efterfølgende takserer vi efter på begyndte halve time
  Bor du indenfor 25 kilometer fra vores firma adresse,takserer vi først, når vi hos jer,
  Bor du længere væk, starter din timepris fra det øjeblik ,vi køre mod din adresse.

Flytning – tilbud og klager

For at du kan få så pålideligt et tilbud på flytningen som muligt, er det meget vigtigt, at mængden af dit flyttegods bliver vurderet realistisk.

 

Læs mere om dine rettigheder hos Forbrugerstyrelsen Klik her

Enter your keyword