FORSIKRING

Hvis uheldet alligevel skulle være ude, er du som kunde hos os forsikret i henhold til forsikringsloven. Du skal bare huske at anmelde eventuelle skader senest 24 timer efter endt flytning.

Deluxflyt har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport & flytning.

For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Deluxflyt tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.

Forsikringsbetingelser

 

1. Er flyttekasserne ikke pakket af DeluxFlyt eget personale, er de ikke omfattet af DeluxFlyt forsikring, men derimod af kundens egen indbo forsikring.

2. Flyttebilen er ved af og pålæsning en arbejdsplads, man er som kunde ikke omfattet af nogen forsikring, hvis man bevæger sig ind i flyttebilen.

3. Der skal gøres opmærksom på forsikringsskader under selve flytningen eller senest 24 timer efter endt flytning.

4. Forsikringen dækker ikke mindre ridser eller skrammer på brugte møbler, dørkarme eller vinduer. Kun mindre ridser på helt nye møbler dækkes.

5. Alle møbler der har skabslåger, skuffer eller lignende skal være sikret/aflåst med tape/film eller nøgler for at være dækket af forsikringen.

6. Indbo såsom skabe og andre møbler der på grund af sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved en flytning eller ikke kan bære sin vægt er ikke dækket af forsikringen. Her kan være tale om IKEA skabe eller gamle møbler som skiller ad under flytning.

7. Vælger kunden at gøre brug af egne hjælpere er det kundens egen indboforsikring der dækker skaden.

8. Forsikringen dækker ikke skader på planter, stueplanter.

9. Er flytningen ikke bestilt med pakning så skal kunden selv sørge for at skrøbelige genstande såsom lamper, billeder, glas-skulpturer etc. er pakket forsvarligt ind i bobleplast eller andet beskyttelses-emballage. Vi henviser til DeluxFlyt´s pakkeliste.

10. Forsikringen dækker ikke elektrisk udstyr medmindre Flyttefirma Danmark har forvoldt synlig skade, eller medmindre anden skriftlig aftale foreligger med DeluxFlyt.

11. Ved flytning af klaver/pianette samt flygel vil instrumentet altid skulle stemmes efter transport. DeluxFlyt dækker kun synlige transportskader, skjulte skader dækkes ikke af forsikringen, medmindre anden skriftlig aftale foreligger med DeluxFlyt.

12. Er flytningen ikke bestilt med pakning så er det kundens ansvar at være ordentligt nedpakket når flyttebilen ankommer.

13. Ved opbevaring på DeluxFlyt’s lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet.

14. En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning. Denne dækker dog ikke simpelt tyveri.

15. Skulle der mod forventning under opbevaring af kundens effekter ske simpelt tyveri, er det naturligvis DeluxFlyt’s ansvar, da vi står for sikkerheden på vores lager under opbevaringen.

 

Enter your keyword